BOUWERSKONTAKT
werkgroep van

bouwgroepen   -  agenda -  aanmelden als lid  - contact     
 

Terug naar de openingspagina
 

 

Cursussen 2013/2014   (klik hier voor de cursussen van het vorige seizoen)

 
13932 Akoestische gitaarbouw
Onder begeleiding van drie docenten werken we intensief aan de bouw van een klassieke, flamenco- of steelstring gitaar. Wil je liever een ander model bouwen? Overleg eerst even met de docenten. Voor alle modellen geldt dat ze op traditionele wijze, op een zogenoemde solera, worden gebouwd. Ervaring is niet noodzakelijk, tijd en doorzettings vermogen wel! De cursus bestaat uit een introductiedag en tien lesdagen, verspreid over het cursusjaar
Klik op http://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7271 voor meer informatie en voor opgave.
13933 Blokfluitbouw
Ook dit seizoen is er de mogelijkheid een blokfluit te maken. Jan Bouterse begeleidt de cursisten op donderdagse werkdagen op de Bouwzolder in Arnhem, of bij hem thuis in Alphen aan den Rijn. Alle data moeten nog worden vastgelegd, maar gestreefd wordt om de cursus in de tweede helft van september te laten beginnen
Klik op http://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7321 voor meer informatie en voor opgave.
13934 Bouwen van een klein 36-toets draaiorgel
Bouwen van een klein 36-toets boekdraaiorgel Bouwerskontakt organiseert een cursus draaiorgelbouw aan de hand van het boek Kistdraaiorgel van Johan de Vries. Elke cursusdag behandelen de docenten een of meer onderwerpen theoretisch. Er komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de werking van het orgel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op praktische zaken die je kunt tegenkomen bij de bouw. De docenten geven in het praktijkgedeelte tips en aanwijzingen en hebben modellen bij de hand om het geheel aanschouwelijk te maken.
Klik op http://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7322 voor meer informatie en voor opgave

13937 Bouwen van een klein 20-pijps roldraaiorgel
Bouwerskontakt organiseert een cursus draaiorgelbouw aan de hand van de bouwbeschrijving van Hans Beijer. Elke cursusdag behandelen de docenten een of meer onderwerpen theoretisch. Er komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de werking van het orgel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op praktische zaken die je kunt tegenkomen bij de bouw. De docenten geven in het praktijkgedeelte tips en aanwijzingen en hebben modellen bij de hand om het geheel aanschouwelijk te maken.
Klik op http://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7323 voor meer informatie en voor opgave.

14931 Strijkinstrumentenbouw
Deze cursus is voor deelnemers die willen kennismaken met alle facetten van het bouwen van strijkinstrumenten. Wetenswaardigheden over strijkinstrumenten en technieken op het gebied van houtbewerking, gereedschapskennis en onderhoud, esthetiek, akoestiek en afwerking, alles komt in deze cursus aan de orde. Lastige zaken bespreken we in de groep, zodat iedereen daar profijt van heeft. De rest van de dag werkt ieder aan zijn eigen instrument, waarbij de cursusleider zo nodig adviseert.
Klik op http://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7217 voor meer informatie en voor opgave.

nieuw: cursus13934   Bouw van een kist- of positieforgel
Deze cursus is begonnen in april 2013

Altijd al een positief- of een kistorgel willen bouwen, of toch je eigenontwerp van een pijporgel willen verwezenlijken? Dan kan dat nu! De Werkgroep Orgelbouw van het Bouwerskontakt van de Vereniging voor Huismuziek organiseert in het seizoen 2013-2014 een cursus voor het bouwen van een klein pijporgel. Leden van de werkgroep geven leiding aan deze cursus en zetten zich in om jullie projecten tot een goed einde te brengen. Als uitgangspunt kunnen de volgende ontwerpen dienen: • Een positief orgel van de hand van Johan de Vries, beschreven in het boekje ‘Positieforgel’, uitgave Huismuziek. Een orgel met 2 stemmen, niet volledig uitgebouwd in de bas, maar daardoor juist compact van bouw en gemakkelijk te vervoeren. • Een kistorgel van de hand van Tjeerd Bosklopper, beschreven in ‘Een kistorgel met één stem’ (beschrijving als kopie beschikbaar), of de uitgave “Bouwplan voor kistorgel” van John Boersma, www.johnboersma.nl. • Je eigen ontwerp dat je al klaar hebt of in de eerste periode van de cursus wilt ontwikkelen. De docenten beoordelen het ontwerp en zullen advies geven over eventuele verbeteringen of haalbaarheid.
De cursus bestaat uit 7 zaterdagen verdeeld over 17 maanden. Dag 1: 27 april 2013 (Behandeling ontwerp, inbreng cursisten). Klik hier voor meer informatie.


Cursussen van het vorige seizoen (2012-2013); voor een deel betreft het meerjarige cursussen die doorlopen tot in 2014.

cursus 12932     Akoestische gitaarbouw
cursus 12933     Blokfluitbouw
cursus 12934     Bouwen van een klein 36-toets draaiorgel

cursus 12937     Bouwen van een klein 20-pijps roldraaiorgel
cursus 13931     Strijkinstrumentenbouw

 

opgave voor de cursussen via www.huismuziek.nl

12932 Akoestische gitaarbouw
Onder begeleiding van drie docenten werken we intensief aan de bouw van een klassieke, fl amenco- of steelstring gitaar. Wil je liever een ander model bouwen? Overleg eerst even met de docenten. Voor alle modellen geldt dat ze op traditionele wijze, op een zogenoemde solera, worden gebouwd. Ervaring is niet noodzakelijk, tijd en doorzettings vermogen wel! De cursus bestaat uit een introductiedag en tien lesdagen, verspreid over het cursusjaar. Daarnaast zul je regelmatig thuis moeten werken. Je kunt rekenen op gemiddeld vijftien tot twintig uur huiswerk per les. We bouwen aan de hand van een gedetailleerde bouwtekening en een cursusbeschrijving. De prijzen van de tekeningen en de cursusbeschrijvingen verschillen per onderdeel en zijn verkrijgbaar op de cursus. We maken vrijwel uitsluitend gebruik van handgereedschap. Op de bouwzolder is gereedschap aanwezig, maar vanwege het huiswerk moeten cursisten in het bezit zijn van basale houtbewerkinggereedschappen. Meer informatie: info@janzonjeegitaren.nl
- Docenten: Francesco Leicher, Oswald Verbeij en Jan Zonjee Data: 15 september, 1 en 20 oktober, 3 november, 15 december 2012, data in 2013 nog niet bekend Tijd: 10.00-17.00 uur Locatie: De Helling, Arnhem Prijs:  470 euro voor bouw- en cursusleden,  570 euro voor anderen (exclusief materiaal!).

12933 Blokfluitbouw
In het najaar van 2012 helpt Jan Bouterse weer bij het maken van een blokfluit. Voor beginners kan dit een eenvoudige sopraanblokfluit (renaissancemodel) zijn of voor meer gevorderden een altblokfluit (barokmodel). De cursus wordt gegeven op enkele van de open werkdagen (op donderdagen) op de bouwzolder in De Helling (Arnhem), en/of bij Jan thuis (Alphen aan den Rijn). De datum van de eerste cursusdag is waarschijnlijk donderdag 20 september 2012 (houd de site in de gaten!), overige data worden met de deelnemers afgesproken. Je kunt ook op een ander moment in de cursus instappen. Meer informatie bij de docent: 0172 - 44 59 57, mcjbouterse@hetnet.nl
-  Docent: Jan Bouterse Data: nog niet bekend Tijd: 10.00-17.00 uur Locatie: De Helling, Arnhem Prijs: 120 euro voor bouw- en cursusleden, 150 euro voor anderen (exclusief materiaal en cursusboek!).

12934 Bouwen van een klein 36-toets draaiorgel
Bouwerskontakt organiseert een cursus draaiorgelbouw aan de hand van het boek Kistdraaiorgel van Johan de Vries. Elke dag behandelen de docenten één of meer theoretische en/of praktische, bouwtechnische onderwerpen. Ze geven in het praktijkgedeelte tips en aanwijzingen en hebben modellen bij de hand om het geheel aanschouwelijk te maken. De periodes tussen de cursusdagen gebruiken de cursisten om thuis verder aan de draaiorgeltjes te werken. We verwachten dat zij - voor zover mogelijk - hun resultaten meenemen naar de cursusdagen, zodat we eventuele problemen samen kunnen bespreken. Dat is leerzaam voor iedereen. Het boek van Johan de Vries, bouwbeschrijving nr. 9403, is aan te schaff en via bureau Huismuziek. In principe kan je alle onderdelen maken uit restmaterialen, maar veel onderdelen zijn ook nieuw te koop. Een kostenindicatie voor materiaal ligt dan ook tussen 30 en 300 euro. Drie van de lesdagen van deze cursus worden gecombineerd met de cursus 'Bouwen van een 20-pijps rolorgel' Meer informatie: Piet Paardekam, noteur@kpnplanet.nl
■ Docenten: Bob Furth, Jan van de Pol, René Kokkelmans, Henk Tiecke en Hans Beijer Data: zes zaterdagen, te beginnen in oktober 2012, eindigend eind mei 2013 Tijd: 10.00-17.00 uur Locatie: De Helling, Arnhem Maximaal aantal deelnemers: 12 Prijs:  195 euro voor bouw- en cursusleden,  255 euro voor anderen (exclusief materialen).

12937 Bouwen van een klein 20-pijps roldraaiorgel
Bouwerskontakt organiseert een cursus draaiorgelbouw aan de hand van de bouwbeschrijving van Hans Beijer. Elke Docenten: Bob Furth, Jan van de Pol, René Kokkelmans, Henk Tiecke en Hans Beijer Data: zes zaterdagen, te beginnen in oktober 2012, eindigend eind mei 2013 Tijd: 10.00- 17.00 uur Locatie: De Helling, Arnhem Maximaal aantal deelnemers: 12 Prijs: 165 euro voor bouw- en cursusleden, 215 euro voor anderen (exclusief materialen).
Bouwerskontakt organiseert een cursus draaiorgelbouw aan de hand van de bouwbeschrijving van Hans Beijer. Elke dag behandelen de docenten één of meer theoretische en/of praktische, bouwtechnische onderwerpen. Ze geven in het praktijkgedeelte tips en aanwijzingen en hebben modellen bij de hand om het geheel aanschouwelijk te maken. De periodes tussen de cursusdagen gebruiken de cursisten om thuis verder aan de draaiorgeltjes te werken. We verwachten dat zij - voor zover mogelijk - hun resultaten meenemen naar de cursusdagen, zodat we eventuele problemen samen kunnen bespreken. Dat is leerzaam voor iedereen.
De bouwbeschrijving van Hans Beijer is te vinden op zijn website: http://home.kpn.nl/h.beijer4. In principe kan je alle onderdelen maken uit restmaterialen, maar veel onderdelen zijn ook nieuw te koop. Een kostenindicatie voor materiaal ligt dan ook tussen 30 en 250 euro. Drie van de lesdagen van deze cursus worden gecombineerd met de cursus 'Bouwen van een klein 36-toets draaiorgel'. Meer informatie: Piet Paardekam, noteur@kpnplanet.nl

13931 Strijkinstrumentenbouw
Docent: Kees Roos Data: 5, 6, 26 januari, 23 februari, 6 april, 11 mei, 22 juli, 7 september, 26 oktober en 23 november 2013 Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Helling, Arnhem Maximum aantal deelnemers: 12; prijs: 305 euro voor bouw- en cursusleden, 405 euro voor anderen (exclusief materiaal!).

De cursus is bedoeld voor deelnemers die willen kennismaken met alle facetten van het bouwen van strijkinstrumenten. Wetenswaardigheden over strijkinstrumenten en technieken op het gebied van houtbewerking, gereedschapskennis en onderhoud, esthetiek, akoestiek en afwerking, alles komt in deze cursus aan de orde. Lastige zaken bespreken we in de groep, zodat iedereen daarvan profiteert. De rest van de dag werkt ieder aan zijn eigen instrument. Er zijn geen toelatingsseisen, maar een zekere vaardigheid op dit gebied helpt natuurlijk wel. Bij enige ervaring met hout bewerking bedraagt het aantal werkuren voor een viool ruim tweehonderd en voor een cello zeker meer dan vierhonderd uur. Over aanschaf van materialen en handgereedschap ontvangt de deelnemer bericht van de cursusleider, vergezeld van een bestelformulier. Elders bestellen kan natuurlijk ook. Voor aanvang van de cursus moet je weten wat je wilt bouwen en wat je daarvoor nodig hebt. De docent kan je adviseren. De prijzen van een materialenpakket zijn afhankelijk van het te bouwen instrument en de gewenste kwaliteit.
Docent: Kees Roos Data: 5, 6, 26 januari, 23 februari, 6 april, 11 mei, 22 juli, 7 september, 26 oktober en 23 november 2013 Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur Locatie: De Helling, Arnhem
Materiaalkoste: 50 euro voor een kleine vedel tot ongeveer 400 euro voor een cello. Houd ook rekening met de aanschaf van speciaal gereedschap. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 600 euro
Meer informatie: www.bouwerskontakt.nl of bij de docent: 0172 - 40 82 82, croos@xs4all.nl

voor alle cursussen geldt: opgave uitsluitend via Bureau Huismuziek